Algemene voorwaarden Hondenuitlaatservice

Definities

 • Opdrachtnemer; Anja Post van Hondenuitlaatservice Gauisus, gevestigd in Ten Post.
 • Opdrachtgever; bezitter van de hond(en).
 • Opdracht; het uitlaten of verzorgen van honden.
 • Hond(en); hond(en) van de opdrachtgever welke door opdrachtnemer uitgelaten of verzorgd worden.

Voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer.
 • Op de overeenkomst inclusief Algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 • Opdrachtgever is door ondertekening van het inschrijfformulier op de hoogte van de Algemene Voorwaarden en machtigd hierbij de opdrachtnemer om de hond(en) uit te laten.
 • Loopse honden kunnen gedurende de loopsheid wel mee, als de opdrachtnemer hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.
 • De hond(en) worden rondom het afgesproken tijdstip uitgelaten door de opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
 • Sleutel afspraken worden vastgelegd bij inschrijving.
 • Tijdstip en tijdsduur van de opdracht worden in overleg bepaald.
 • Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
 • Het wel-of niet los laten lopen van de hond(en) wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald, en gebeurt altijd naar inschatting van de opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht. De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken vooraf mee te delen aan opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht hond(en) te weigeren indien zij van mening is dat deze hond(en) een gevaar kunnen zijn voor mens en / of dier.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.
 • Opdrachtgever is WA verzekerd.
 • Als er zich naar het oordeel van de opdrachtnemer een situatie voordoet, waarbij een behandeling van of een bezoek aan een dierenarts noodzakelijk is, zullen de kosten worden doorberekent aan de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat (handdoekdroog) kunnen zijn.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor opgelopen schade, die zonder enige opzet aangebracht is aan de hond(en) ten tijde van het uitvoeren van de opdracht.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
 • De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of dient overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van de opdrachtnemer. Er dient vooraf te worden betaald voor de diensten tenzij in overleg anders wordt bepaald.
 • Er wordt geen restitutie verleend. De opdrachtnemer zal, indien mogelijk, zorgen voor een passende oplossing.
 • Wandelkaarten zijn een jaar geldig.
 • De opdrachtgever dient een plotselinge afzegging uiterlijk 1 dag voor het uitlaten van de hond(en) door te geven aan de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft afgezegd wordt het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening gebracht.
 • Privacy wetgeving 25-05-2018: Klantgegevens worden niet met derden gedeeld. Deze worden alleen gebruikt om te communiceren met de klant zelf. De klantgegevens die bewaard worden zijn gegevens die op het inschrijfformulier door de klant worden ingevuld. Zolang er actief gebruik wordt gemaakt van de diensten van Gauisus staat u in het adressenbestand. Bij beeindiging wordt u uit dit bestand verwijderd. Op verzoek van de klant zelf kan deze in het bestand blijven ook na beeindiging van gebruikmaking van de diensten van Gauisus.